Palvelut

kansikuva

Multian seurakunnan palveluita ovat avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen, kaste sekä rippikoulu.

Avioliittoon vihkiminen

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai sovitusti muuallakin sen jälkeen kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliitolle ei ole estettä.

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Mikäli vihkiminen on toimitettu maistraatissa, vihityt voivat pyytää avioliiton kirkollista siunaamista.

Vihkimisen käytännön toteutus

Pappi toimittaa vihkimisen. Kanttori vastaa musiikista. Vihkimisessä tulee olla läsnä ainakin kaksi todistajaa.

Vihkivaraukset tehdään kirkkoherranvirastoon p.014-7513522.

Lisätietoa avioliittoon vihkimisestä evl.fi

Hautaan siunaaminen

Multialla hautaan siunaaminen toimitetaan kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla. Kappelin ja Multianniemen hautausmaan osoite on Pappilantie 19.

Hautaukset sovitaan kirkkoherranviraston kautta p.014- 7513522. Pappi ja tarvittaessa kanttori ottavat yhteyttä omaisiin. Seurakuntakoti voidaan varata muistotilaisuuden pitopaikaksi. Halutessaan omaiset voivat kutsua papin ja kanttorin muistojuhlaan.

Lisätietoa hautaan siunaamisesta evl.fi

Kaste

Kastevaraukset

Kastevaraukset tehdään kirkkoherranvirastoon p. 014-7513522. Pappi ottaa yhteyttä kastettavan kotiin sopiakseen käytännön järjestelyistä.

Toimituspaikka

Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja vanhemmat sopivat.

Lisätietoa kasteesta evl.fi

Rippikoulu

Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkkomme kasteopetusta. Myös meidän seurakunnassamme tavoitteena on vahvistaa nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, mihin hänet on Pyhässä kasteessa otettu. Nuorta ohjataan kasvamaan rakkaudessa lähimmäiseen, elämään seurakuntayhteydessä ja rukouksessa.

Rippikoulun toteuttaminen seurakunnassa

Infotilaisuus

Rippikoulu aloitetaan kevättalvella yhteisellä infotilaisuudella, jossa on mukana sekä nuori että vanhemmat. Kevään ajan rippikoululaiset keräävät seurakuntakorttiinsa merkintöjä mm. Jumalanpalveluksista ja muista toimituksista (esim. häät, hautajaiset, ym.), palvelutehtävistä sekä pääsiäisenajan hartauksista.

Rippikoululeiri

Varsinainen rippikoulu toteutetaan seurakunnassamme kahdeksan vuorokautta kestävänä leiririppikouluna kesäkuun alussa.

Konfirmaatio

Konfirmaatiojuhlamessua vietämme viikkoa ennen juhannusta.

Lisätietoa rippikoulusta evl.fi

Seurakunta Facebookissa

Päivän sana

Kirkkovuosikalenteri

Sunnuntai 2.8.2020 | Matt. 7:13

Jeesus sanoo:
"Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen."