Hautajaiset

Läheisen ihmisen menetys koskettaa aina. Sen herättämät tunteet ovat hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. On luonnollista tuntea surua, kaipausta, kipua ja hämmennystä. Yhtä lailla kokemuksena voivat olla viha, katkeruus tai huojennus. Kaikkiin tunteisiin on oikeus. Seurakunta kulkee elämänkohtaloissa lähellä.

Kuolema vie ajatukset ajan ja iankaikkisuuden rajoille. Ihmisen pienuus ja Jumalan suuruus korostuvat. Siunaustilaisuudessa on lupa olla Jumalalle rehellinen. Hän ei säry tai säikähdä. Yhdessä seurakunnan ja saattoväen kanssa katseet suunnataan Jumalaan, jonka luomaan maailmaan katoavaisuus kuuluu.

Kristillisen kirkon ydinsanoma on kuoleman voittanut Kristus. Hänen ristinsä ansiosta kristityllä on ylösnousemuksen ja ikuisen elämän toivo. Jeesuksen armoon voi turvautua kaikkein vaikeimmissakin hetkissä.

Seurakunnasta on saatavana apua hautajaisten suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin. Keskusteluapua ja vertaistukea voidaan myös järjestää. Hautausjärjestelyt voi aloittaa ottamalla yhteyttä joko seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai yksityiseen hautaustoimistoon.

Muistohetki ja arkun kuljettaminen

Vainajan siirtäminen ruumishuoneeseen tapahtuu yleensä hautaustoimiston välityksellä. Ennen tälle matkalle lähtemistä ruumis asetetaan arkkuun; omaisilla on tilaisuus vielä kerran nähdä vainaja ja pitää lyhyt muistohetki hänen arkkunsa äärellä. 

Käynti kirkkoherranvirastossa

Kirkkoherranvirastossa sovitaan siunausaika, siunauksen toimittaja ja muut siunaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Mikäli muistotilaisuus halutaan pitää seurakuntakodissa, varaus tulisi suorittaa kirkkoherranvirastolla käynnin yhteydessä. Lupa hautaamiseen toimitetaan kirkkoherranvirastoon.

Papin kanssa käytävää toimituskeskustelua ja siitä sopimista varten on suotavaa, että virastoon jätetään sen henkilön yhteystiedot, joka vastaa hautajaisten järjestelyistä omaisten puolelta.

Siunaustilaisuuden ajankohta

Siunauksen toimittaa vuorossa oleva pappi, elleivät omaiset muuta toivomusta nimenomaisesti esitä. Siunaustilaisuudet toimitetaan Multian kirkossa. 

Lue lisää siunaustilaisuuteen ja muistotilaisuuteen liittyvistä käytännöistä

Hautapaikasta sopiminen

Hautapaikasta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Hautapaikkatietojen lisäksi kirkkoherranvirastosta saa tietoa eri hautausvaihtoehdoista ja hautaukseen liittyvistä kuluista. Kirkkoherranvirastosta saatavassa hautaustoimen ohjesäännössä on mm. muistomerkkien ohjeet sekä tietoa seurakunnan ja omaisten velvollisuuksista haudan suhteen.

Olemassa olevien hautamuistomerkkien siirtäminen hautauksen ajaksi kuuluu omaisten velvollisuuksiin. Muistomerkit tulee siirtää pois haudalta viimeistään hautausta edeltävällä viikolla. Seurakunta ei vastaa siirtämättömien kivien vahingoittumisesta. Myös pohjakiviä saatetaan joskus joutua siirtämään.

Sanomakellot

Sanomakelloja (kirkonkelloja) voidaan soittaa arkisin vainajan ruumishuoneelle tuomisen yhteydessä tai muuna kirkkoherranvirastossa sovittavana aikana.

Arkku ja kukkalaitteet