Hinnasto

 

MULTIAN SEURAKUNTA†

Hinnasto Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan tiloista perittävät vuokrat ja hautausmaksut

Hautatoimi Määrittelyn pohjana kuolinhetken henkikirjoituskunta

Arkkuhautaus Hautapaikka, 25 v

- oman seurakunnan jäsen 200 €             jatkoaika 100 €

- toisen evl.lut seurakunnan jäsen 325 €  jatkoaika 175 €

- muut 450 €                                            jatkoaika 250 €

Haudan avaus ja peitto, peruskunnostus, perushoito ja kylmiön käyttö

- oman seurakunnan jäsen 510 €

- toisen evl.lut seurakunnan jäsen 660 €

- muut 810 €

Väestörekisteriin kuuluvalta peritään myös papin ja kanttorin korvaus kirkkovaltuuston hyväksymän toimituspalkkiosuosituksen mukaisesti ja suntion osalta todelliset palkkakulut sivukuluineen, jotka on laskettu valmiiksi yllä olevaan hintaan. Papin ja kanttorin osalta 145 € ja suntion osalta 100€.

Haudan havutus

- omilla havuilla 30 €

- seurakunnan havuilla 60 €

Uurnahautaus

Uurnapaikka, 25v

- oman seurakunnan jäsen 100 €             jatkoaika 50 €

- toisen evl.lut seurakunnan jäsen 175 €  jatkoaika 100 €

- muut 250 €                                             jatkoaika 150 €

Uurnapaikan avaus ja peitto, peruskunnostus, perushoito, kylmiön käyttö

- oman seurakunnan jäsen 100 €

- toisen evl.lut seurakunnan jäsen 175 €

- muut 250 €

Kappelin käyttö

- ev.lut. seurakunnan jäsen 0,00 €

- muut 300 €

Muut hautauspalvelumaksut

Muistomerkin poisto ja uudelleen asentaminen

- muistomerkin leveys alle metrin 75 €

- muistomerkin leveys yli metrin 90 €

Reunakivien poisto ja uudelleen asentaminen 70 €

Sotiemme veteraaneilta, heidän puolisoiltaan sekä lotilta ei peritä yllä olevia hautaustoimen maksua.

Vuokrat

Seurakuntakoti

Vuorokausi 280 € (sis. alv. 24 %)

4-8 tuntia 170 € (sis. alv. 24 %)

1-4 tuntia 120 € (sis. alv. 24 %)

keittiö tuntiveloitus 50 € (sis. alv. 24 %)

Seurakuntakodin alakerta max 8 tuntia 60 € (sis. alv. 24 %)

Yläkerta ja alakerta vuorokausi 320 € (sis. alv. 24 %)

Pöytäliinat isot liinat 7 € (sis. alv. 24 %)

                  pienet liinat 5 € (sis. alv. 24 %)

Normaalista poikkeava siivoustarve arkityötunti 50 € (sis. alv. 24 %) pyhätyötunti 90 € (sis. alv. 24 %) Seurakuntakodilla tuolit ja pöydät ovat vuokrattaessa tietyssä järjestyksessä. Mikäli järjestystä ei ole palautettu tilaisuuden jälkeen ennalleen, perii seurakunta yhden työtunnin huonekalujen paikoilleen siirtämisestä.

Sinervän Risti

Päärakennus tuntivuokra 20 € (sis. alv. 24 %) vuorokausivuokra alkaa 250 € (sis. alv. 24 %) alkaa klo 12 päättyy klo 12

Saunarakennus max 6 tuntia 60 € (sis. alv. 24 %) vuorokausivuokra 150 € (sis. alv. 24 %) alkaa klo 12 päättyy klo 12

Majoitus rakennus vuorokausi 100 € (sis. alv. 24 %) alkaa klo 12 päättyy klo 12

Kaikki rakennukset vuorokausi 400 € (sis. alv. 24 %) alkaa klo 12 päättyy klo 12

Konsertit

Kirkko Kaupallinen konsertti 10% tilaisuuden tuotosta, vähintään 600 €.

Hyväntekeväisyys konsertti 300 € tai 10% tuotosta.

Hautojen hoitohinnat 1.1 2021 alkaen

Hinnat euroissa

Hautapaikkoja Kesähoito     5 vuotta      10 vuotta

1                            70               348               696

2                            98               487               974

3                           124              621              1241

4                           142               712              1423

5                           162               808              1616

6                            179              894              1787

7                            193              963              1926

8                            205             1022             2044

9                            214             1070             2140

10                           225             1124             2247

Kasteluhoito 45 €

Haudan hoito hinta pitää sisällään kesäkukkien istutuksen haudalle, kastelun sekä puhtaana pidon. Haudanhoitosopimus ei pidä sisällään talvikunnossapitoa. Sovittaessa kynttilän vienti juhlapäivinä voidaan järjestää. Haudan hoitoon käytetään hoitoaikana maksettu pääoma sekä sen korot. Mikäli hoitokustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaisesti. Hautapaikan haltijalla ei ole ilman kirkkoneuvoston lupaa oikeutta muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon. Seurakunnalla on oikeus suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia. Vahingosta, jonka aiheuttaa sota, ilkityöt, luonnonvoimat tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt, ei seurakunta ole vastuullinen.