Tietoa seurakunnasta

 

Kirkon tilastot tarjoavat tietoa siitä, miten kirkko näkyy ja toimii yhteiskunnassamme.

Kirkko tilastoi jäsenmääränsä. Noin 3,8 miljoonaa suomalaista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon vuonna 2019. Prosentuaalisesti kirkon jäsenyys on 68,6 %:lla suomalaisista. Myös kirkon jäseneksi kastettujen lasten määrä, kirkollisten avioliittojen määrä sekä hautaan siunattujen määrä tilastoidaan.

Seurakunnat keräävät tilastoja seurakuntatyöstä, lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä, diakoniatyöstä sekä lähetystyöstä. Tilastoista selviää myös, paljonko kirkko käyttää vuosittain varoja erilaisten tehtäviensä hoitoon. Kirkko tilastoi myös esimerkiksi perhejuhlien ja kirkon henkilöstön määrää.

Vuonna 2020 evankelis-luterilaisella kirkolla on kaikkiaan 378 seurakuntaa. 

Multian seurakunnan jäsenmäärä heinäkuussa 2020 oli 1336, joka on 13 henkeä vähemmän, verrattuna vuoteen 2019, jolloin jäsenmäärä oli 1349. Naisia jäsenistä on 665 ja miehiä 671. Kirkon tilasto ennusteen mukaan Multian seurakuntaan kuuluu vuonna 2030 enään 1011 jäsentä. Tämä luo seurakunnalle taloudellisia haasteita selviytyä velvollisuuksistaan.

Seurakuntamme on selviytynyt tähän asti hyvin tehtävästään ja vireänä pienenä seurakuntana pitää aktiivisesti yllä toimintaa henkilökunnan ja vapaaehtoisten voimin. 

Keuruun, Multian ja petäjäveden seurakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Kolmen seurakunnan yhteinen rippikoulu on hyvä näyttö yhteistyöstä. Taloushallinon yhteistyösopimus solmittiin alkuvuodesta 2019.

Multian seurakunta on tehnyt vahvaa ja hyvää työtä seurakuntalaisten ja kaikkien multialaisten parissa. Seurakunta on vahvasti läsnä eri ikäisten ihmisten elämässä ja pitää yllä hyviä yhteistyökuvioita monien pallisten toimijoiden kanssa. Kaiken ikäisten aamupala kekiviikkoisin kokoaa viikoittain seurakuntakodille laajan joukon monen ikäisiä multialaisia yhteiselle aamiaiselle.