Päätöksenteko

Seurakunnassa valitaan neljän vuoden välein luottamushenkilöt seurakuntavaaleissa. Edellisen kerran vaalit ovat olleet vuonna 2018.

 

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista sekä kiinteistö-, maa- ja metsäkaupoista päättäminen.

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan toimielin. Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

 

Kirkkovaltuusto

 • Aspinmaa Matti
 • Haahkala Irene
 • Heikkilä Tauno
 • Hämäläinen Jorma
 • Jalkanen Anneli
 • Kallio Seija
 • Kotamäki Sari
 • Leppäsalmi Päivi
 • Mertaniemi Anneli
 • Notkola Ulla
 • Oksanen Hanna-Maija
 • Ruuhilehto Annikki
 • Rönkkö Teemu        pj.
 • Saarinen Pirjo        vpj.
 • Sydänmaa Pirkko

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat löytyvät pöytäkirjat osiosta

 

Kirkkoneuvosto 2021 - 2022

 

 • Laitinen Laura pj
 • Hyyryläinen Marjo vpj.
 • Koppinen Jaakko
 • Lappi Markku
 • Paananen Anne
 • Palomäki Anitta
 • Salo Virva

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat löytyvät pöytäkirjat osiosta

 

Hiippakunnat ja rovastikunnat

Seurakunnat muodostavat Suomessa yhdeksän hiippakuntaa. Hiippakuntaa johtaa piispa tuomiokapitulin kanssa. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa. Multian seurakunta kuuluu Lapuan hiippakuntaan ja sen piispana toimii Simo Peura.

 

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokous päättää mm. kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.