Uutislistaukseen

Koronatiedote 5.2.2021

5.2.2021 14.14

Koronatiedote 5.2.2021

Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 5.2.2021 määräyksen, joka kieltää kaikki ulko- ja sisätapahtumat ajalla 9.2.-1.3.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia voidaan järjestää, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Haluamme seurakuntana kantaa oman vastuumme yhteisestä turvallisuudesta ja omalta osaltamme tehdä sen minkä voimme korona-pandemian hidastamiseksi. Sen vuoksi noudatamme määräystä ja tilaisuuksiemme osallistujamäärä voi olla enintään 10 henkilöä.

Jumalan siunausta tähänkin päivään.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Laura Laitinen, laura.laitinen @evl.fi/ 040-5262107

5.2.2021

Lapuan tuomiokapitulin ohje seurakunnille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 5.2.2021 antanut määräyksen, joka on voimassa 9.2.2021–1.3.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Keski-Suomen, Vaasan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan järjestää korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Vastaava rajoitus Etelä-Pohjanmaan alueen kunnissa on kaksikymmentä (20) henkilöä.

LSSAVI:n määräys 5.2.2021:  LSSAVI-Tartuntatautilain58§päätös22.pdf

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje 21.9.2020:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

Kirkko on sitoutunut edistämään ihmisten turvallisuutta ja terveyttä vallitsevassa koronatilanteessa. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan AVI:n määräystä toiminnassaan ajalla 9.2.2021–1.3.2021.

Tuomiokapitulin aiemmin antamat ohjeet koskien mm. jumalanpalvelusten, ehtoollisen vieton, kirkollisten toimitusten ja hallinnon järjestämistä ovat edelleen voimassa. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Seurakunnan ei ole omilla päätöksillään syytä rajoittaa toimintaansa enempää kuin mikä viranomaismääräysten valossa on välttämätöntä.

Soveltamisohjeita antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai hiippakuntasihteeri Jukka Helin (p. 040 646 1906).

Paikallisen tartuntatautilääkärin kanssa on hyvä neuvotella sellaisista epäselvistä kysymyksistä, jotka liittyvät paikalliseen tautitilanteeseen ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin.

”Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan”. Psalmi 18:3