Uutislistaukseen

Lapuan Hiippakunnan Tuomiokapitulin koronatiedote

1.4.2021 09.47

LAPUAN HIIPPAKUNNANTUOMIOKAPITULI

26.3.2021

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.3.2021antanut määräyksen, joka on voimassa1.4.202130.4.2021.Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä-ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.Etelä-Pohjanmaansairaanhoitopiirien kuntien alueillavoidaan kuitenkin järjestää korkeintaan kahdenkymmenen(20)henkilön kokoontumisia, josniissänoudate-taan THL:n ja OKM:n hygienia-ja turvallisuusohjetta.

Vastaava rajoitus Vaasanja Keski-Suomensairaanhoitopiirin kuuluvissa kunnissa on kymmenen(10) henkilöä ja Pirkanmaansairaanhoitopiirinalueella kuusi (6) henkilöä. LSSAVI:n määräys 26.3.2021: Tartuntatautilain 58§ päätös 24.pdf (avi.fi)THL:n ja OKM:n hygieniaja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien jayleisten kokoon-tumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntianoudattamaan aluehallintoviraston määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla1.4.202130.4.2021.Kokonais-turvallisuuden ja ihmisten terveyden edistämiseksiseurakuntien ontoimittava vastuullisesti ja viranomaisohjeita noudattaen.Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräyksiäSeurakuntia kehotetaan seuraamaan myös sairaanhoitopiirien suosituksia.Seurakuntienei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät.Viimeisen vuoden aikana yli 800 suomalaista on kuollut koronaan, maailmanlaajuisesti kuolleiden määrä on tällä hetkellä noin 2,7 miljoonaa. Vallitsevassa tilanteessa ihmisillä ei ole ollut tavanomaisia mahdollisuuksia hyvästellä läheisiään tai viettää hautajaisia.

Tämän vuoksi seurakuntia kehotetaan pitkäperjantaina2.4.2021 klo 15 järjestettävissä Kristuksen kuolinhetken rukoushetkissä muistamaan myös koronaan kuolleita, korona-aikana läheisensä menettäneitä ja koronan vuoksi erityisesti kärsineitä.